– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –

N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI
▶설교본문: 고린도전서 13:8-13 (1 Cô-rinh-tô 13:8-13)
▶날        자: 2020년 10월 04일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)