– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: NGÀY SẼ ĐẾN – THE DAY IS COMING
▶설교본문: Ma-la-chi 4: 1-6  말라기4: 1-6
▶날        자: 2021년 10월 24일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)