– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: GỐC NHO & NHÁNH – THE VINE & THE BRANCHES
▶설교본문: Giăng 15:1-11
▶날        자: 2021년 10월 31일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)