– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: Giê-Xu Là Bạn Thật ▶설교본문: Giăng 15:13-16 ▶날        자: 2020년 10월 11일 (주일) ▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)