– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –

N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẤNG MỞ ĐƯỜNG
▶설교본문: Giăng 11:38-44
▶날        자: 2020년 10월 18일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)