– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT
▶설교본문: Phi-líp 1:21-26
▶날        자: 2020년 11월 01일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)