– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: HẬU QUẢ CỦA SỰ KHÔNG ĂN NĂN (The Result of Unrepentance)
▶설교본문: Áp-đia 1:1-9 (오바댜 1:1-9)
▶날        자: 2020년 12월 06일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)