– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: TÌNH YÊU KHÔNG ĐỔI THAY (The Unchanging Love)
▶설교본문: Ê-sai 54:4-10(이사야 54:4-10)
▶날        자: 2020년 12월 13일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)