– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목:ĐỨC TIN MANG ĐẾN SỰ CHỮA LÀNH 
▶설교본문: Mác 2:1-12
▶날        자: 2021년 02월 28일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)