– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: VIỆC LÀM CỦA XÁC THỊT & QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
▶설교본문: Ga-la-ti 5:13-25 – 갈라디아서 5:13-25
▶날        자: 2021년 05월 02일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)