– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: Công Việc Của ĐỨC THÁNH LINH
▶설교본문: Ê-xê-chi-ên 36: 24-27– 에스겔36:24-27
▶날        자: 2021년 05월 30 (주일)
▶설  교  자: Mrs. Quynh Tran