– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: NGÀY CỦA CHÚA, SỰ TỈNH THỨC
▶설교본문: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 – 데살로니가전서5:1-11
▶날        자: 2021년 7월 04일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)