– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –

N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: BUỒN ĐAU BIẾN THÀNH VUI MỪNG — MS. QUỐC ÂN
▶설교본문: Giăng 16:16-22 – 요한복음16:16-22
▶날        자: 2021년 7월 25일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)