– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목:LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA
▶설교본문: Giăng 17:1-12 – 요한복음17:1-12
▶날        자: 2021년 08월 01일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)