– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: SỰ PHÁN XÉT SAU CÙNG
▶설교본문: Khải Huyền 20:11-15 – 요한계시록20:11-15
▶날        자: 2021년 08월 29일 (주일)
▶설  교  자:  짬 사모 (온누리M센터 안산 베트남공동체 사모)