– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목:  CHÚA ÔI, TẠI SAO?
▶설교본문: Giăng 15:7-11
▶날        자: 2021년 09월 05일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)