– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: HÃY TRỞ LẠI CÙNG CHÚA
▶설교본문: Ma-la-chi 3:6-12 말라기3:6-12
▶날        자: 2021년 10월 10일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)