– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: DÒNG SÔNG SỰ SỐNG – RIVER OF LIFE 
▶설교본문: Ê-xê-chi-ên 47:1-12
▶날        자: 2021년 11월 14일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)