– ANEWS Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

ANEWS(열방예배) 주일 설교

▶설교제목: The Widow’s Oil
▶설교본문: 2 kings 4:1-7
▶날        자: 2020년 9월 20일 (주일)
▶설  교  자: 윌리엄 목사 (온누리M센터 안산 필리핀공동체 담당)