– ANEWS Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

ANEWS(열방예배) 주일 설교

▶설교제목: Wordless Worship
▶설교본문: Mark 14:3-9
▶날        자: 2020년 10월 04일 (주일)
▶설  교  자: 윌리엄 목사 (온누리M센터 안산 필리핀공동체 담당)