– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: NƠI THẬP TỰ
▶설교본문: Ma-thi-ơ 27:45-54
▶날        자: 2021년 04월 03일 (토요일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)