– ANEWS Sunday Worship service in Onnuri M Center –

N

ANEWS(열방예배) 주일 설교

▶날        자: 2020년 8월 16일 (주일)
▶설  교  자: 노규석 목사 (온누리M센터 담당)
▶설교제목: 예수님과 삭개오
▶설교본문: 누가복음 19:1-10