– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목:KINH THÁNH VÀ CƠ ĐỐC NHÂN ▶설교본문: 2 Ti-mô-thê 3:14-17 ▶날        자: 2021년 01월 10일 (주일) ▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)